(ÖDA) - Özel Durum Açıklamaları ve Diğer Bildirimler
( Son 5 Yıl )

online web builder

 1. (26.01.2018 - 18:47) Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi - 2018 Yılı Bağımsız Denetim Firması Seçilmesi, Y.K Kararı Devamı ... >>>     
 2. (26.01.2018 - 18:49) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı. Devamı ... >>> 
 3.  24 - (12.02.2018 - 18:14) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Şirketimizin 458 Ada / 2,3,4,5,6,7 nolu parselleri ile ilgili imar uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti alınması hakkında yönetim kurulu kararı. Devamı ... >>>     EKLER : EK1
 4. (21.02.2018 - 18:24) Özel Durum Açıklaması (Genel) -İlişkili Taraf Raporu İlişkili Taraf Raporu. Devamı ... >>>
 5. (21.02.2018 - 10:45) Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim- 2017 Dönemi için ortaklara kâr dağıtımı yapılmaması hususu ve konusu hakkında yönetim kurulu kararı.. Devamı ... >>>       
 6. (23.02.2018 - 16:31) İzahname (SPK Onayına Sunulan) - Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamemizin Onayı Amacıyla SPK ya Başvuru Yapılmıştır. Devamı ... >>>    EKLER : EK1 EK2 
 7. (23.02.2018 - 17:00) Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor - Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım raporu. Devamı ... >>>    EKLER : EK1
 8. (15.03.2018 17:24:12) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Şirketimize Ait OSB 'den Çıkarılan Parsellerle İlgili İmar Planı Değişikliğinin Onayı İçin Özel İdareye Başvuru Yapıldı .   Devamı ... >>>     
 9. (17.04.2018 14:45:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Sermaye Artırımı İle İlgili Olarak,İzahnamemizin SPK Tarafından Onaylandığı Bilgisi Öğrenilmiştir. Devamı ... >>> 
 10. (07.05.2018 11:02:29) İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) - SPK tarafından Onaylanan İzahname ve Ekleri İlişikte Sunulmuştur. Devamı ... >>>  EKLER : EK1 EK2 EK3 EK4  EK5  EK6 
 11.  (14.05.2018 16:38:35) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri Açıklaması. Devamı ... >>>
 12.  (21.05.2018 12:50:39) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Rüçhan Hakkı Kullanım Süresinin Uzatılması SPK'ya Başvuru Yapılmıştır. Devamı ... >>> 
 13.  (23.05.2018 17:12:59) Özel Durum Açıklaması (Genel) - İmar Değişikliği Başvurumuz İle İlgili Olarak, Özel İdare Tarafından İstenilen Değişikliklerinden Sonra Tekrar Başvuru Yapılması Konusunda Yazı Göndermiştir. Devamı ... >>>    
 14. (28.05.2018 21:58:13) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim -Ruçhan Hakkı Kullanım Süresinin15 Günden 60 Güne Uzatılması SPK İzahname Onayı. Devamı ... >>>    EKLER : EK1 EK2    EK3   EK4
 15. 12 -  (09.06.2018 17:28:08) Özel Durum Açıklaması (Genel) - İmar Değişikliği Başvurumuz İle İlgili Olarak, İl Özel İdaresi Tarafından İstenilen Değişiklikler Yapılarak Onay İçin Tekrar Başvuru Yapılmıştır. Devamı ... >>>
 16. 11 -  (21.06.2018 17:25:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) - 4 Banka İle Kredi Yapılandırması Gerçekleştirilmiştir.. Devamı ... >>>
 17. 06.07.2018 17:28:47) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Halı Fabrikasında Toplu Yıllık İzin Kullandırılması ve Üretime Ara Verilmesi Yönetim Kurulu Kararı.. Devamı ... >>> 
 18. 10.07.2018 08:39:02) Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi - Halı Fabrikasında Toplu Yıllık İzin Kullandırılması ve Üretime Ara Verilmesi Yönetim Kurulu Kararı (KAP talebi üzerine form kullanılarak gönderildi. ).. Devamı ... >>>
 19.  19.07.2018 17:05:04) Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu. - Devamı ... >>>      EKLER : EK1 
 20. 20.07.2018 10:07:49) Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.. Devamı ... >>>  
 21.  (01.08.2018 18:02:51) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Sermaye artırım sürecinde tamamlanan birinci pazar satışı işlemi sonunda kalan paylarla ilgili açıklama. . Devamı ... >>>      EKLER   :    EK1    EK2   EK3   EK4
 22. (03.08.2018 09:08:59) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince MKK tarafından yapılan Sermaeynin 120 Milyon TL ye Çıktığına Dair Açıklama. Devamı ... >>>   EKLER : EK1  
 23. (06.08.2018 09:05:15) Şirket Genel Bilgi Formu-Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri. Devamı ... >>>
 24. (06.08.2018 09:08:54) Şirket Genel Bilgi Formu-Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri.. Devamı ... >>>
 25. (06.08.2018 11:29:14) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Sermaye artırım sürecinde tamamlanan birinci pazar satışı işlemi sonunda kalan paylarla ilgili açıklama. . Devamı ... >>>   EKLER : EK1 EK2 EK3 EK4 
 26. (08.08.2018 11:10:56) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Sermaya artırımı sonrasında elde edilen fon Hk.. . Devamı ... >>>    EKLER : EK1 EK2 EK3 EK4 
 27.  (14.08.2018 17:42:52) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2018 2. Dönem Geçici Vergi Beyani . Devamı ... >>> EKLER : EK1 
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER