website maker

Finansal Tablo ve Dipnot Açıklamaları
Son 5 Yıl

 1. (05.03.2019 - 18:12) Finansal Rapor - 2018 4. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>> EK-1 >>>  EK-2 >>>  
 2. (05.03.2019 - 18:12) Faaliyet Raporu - 2018 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>> EK-1 >>>
 3. (15.03.2019 - 18:13) Sorumluluk Beyanı - 2018 4. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 4. (14.02.2019 17:29) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. 2018 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi. Devamı ... >>>
 5. (07.11.2018 - 18:31) Finansal Rapor - 2018 3.. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>> 
 6. (07.11.2018 - 18:32) Faaliyet Raporu - 2018 3. Dönem Faaliyet Raporu Devamı ... >>>
 7. (07.11.2018 - 18:32) Sorumluluk Beyanı - 2018 3. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 8. (14.11.2018 18:21) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. 2018 3. DönemGeçici Vergi Beyannamesi. Devamı ... >>>
 9. (17.08.2018 - 18:11) Finansal Rapor - 2018 2. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>>
 10. (17.08.2018 - 18:13) Faaliyet Raporu - 2018 2. Dönem Faaliyet Raporu Devamı ... >>> 
 11. (17.08.2018 - 18:14) Sorumluluk Beyanı - 2018 2. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 12. (14.08.2018 17:42) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. 2018 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi. Devamı ... >>>
 13. (14.05.2018 16:34:57) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. 2018 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi. Devamı ... >>>
 14. (10.05.2018 - 18:14) Finansal Rapor - 2018 1. Dönem Finansal Raporlar.  Devamı ... >>>
 15. (10.05.2018 - 18:14) Faaliyet Raporu  -  2018 1. Dönem Faaliyet Raporu  Devamı ... >>> 
 16. (10.05.2018 - 18:14) Sorumluluk Beyanı  - 2018 1. Dönem Sorumluluk Beyanı  Devamı ... >>> 
 17. (20.02.2018 - 18:21) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2017 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı -  Devamı ... >>>
 18. (20.02.2018 - 18:21) Faaliyet Raporu - 2017 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. - Devamı ... >>>
 19. (20.02.2018 - 18:21) Finansal Rapor - 2017 Yılı 4. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>>
 20. (14.02.2018 17:10:18) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi- 2017 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı..     Devamı ... >>>
 21. (07.11.2018 - 14:18) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2017 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı.  Devamı ... >>>
 22. (07.11.2018 - 18:13) Faaliyet Raporu - 2017 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu.                    Devamı ... >>>
 23. (07.11.2018 - 18:10) Finansal Rapor - 2017 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar... Devamı ... >>>
 24. (07.11.2017 18:15:04) Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor..  Devamı ... >>>
 25. (18.08.2018 - 21:14) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2017 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 26. (18.08.2018 - 21:13) Faaliyet Raporu - 2017 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu.                       Devamı ... >>>
 27. (18.08.2018 - 21:13) Finansal Rapor - 2017 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>>
 28. (14.08.2017 17:51:19) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi- Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 29.  (10.05.2018 - 18:19) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2017 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 30. (10.05.2018 - 18:17) Faaliyet Raporu - 2017 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu.                    Devamı ... >>>
 31. (10.05.2018 - 18:14) Finansal Rapor - 2017 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>> 
 32. (15.05.2017 17:33:26) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 33. (03.03.2017 19:29:49) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2016 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 34. (03.03.2017 19:27:10) Faaliyet Raporu -  2016 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 35. (03.03.2017 19:26:53) Finansal Rapor -  2016 Yılı 4. Dönem  Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>> 
 36. (14.02.2017 16:42:33) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 4. Dönem  Geçici Vergi Beyanı  Devamı ... >>>
 37.  (09.11.2016 17:43:18) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2016 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 38. (09.11.2016 17:43:18) Faaliyet Raporu - 2016 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 39. (09.11.2016 17:42:39) Finansal Rapor - 2016 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>>
 40. (11.11.2016 17:54:25) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyanı Devamı ... >>> 
 41. (18.08.2016 19:03:51) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2016 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 42. (19.08.2016 17:42:40) Faaliyet Raporu - 2016 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 43. (18.08.2016 18:58:25) Finansal Rapor - 2016 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyasının İçindedir.  Devamı ... >>>
 44.  (15.08.2016 17:41:41) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı.  Devamı ... >>> 
 45. (09.05.2016 18:01:35) Sorumluluk Beyanı (Konsolide) - 2016 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 46. (09.05.2016 17:58:46) Faaliyet Raporu - 2016 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 47. (09.05.2016 17:57:07) Finansal Rapor - 2016 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyasının İçindedir.  Devamı ... >>>
 48. (13.05.2016 17:43:48) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyanı  Devamı ... >>> 
 49. (08.03.2016 17:58:03) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2015 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 50. (08.03.2016 18:01:13) Faaliyet Raporu - 2015 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 51. (08.03.2016 17:55:53) Finansal Rapor - 2015 Yılı 4. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyasının İçindedir.  Devamı ... >>>
 52. (12.02.2016 17:55:41) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Devamı ... >>>
 53. (09.11.2015 18:06:40) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2015 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 54. (09.11.2015 17:53:15) Faaliyet Raporu - 2015 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 55. (09.11.2015 17:50:54) Finansal Rapor -  2015 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar.- Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir.  Devamı ... >>>
 56. (13.11.2015 17:47:36) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2015 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyanı Devamı ... >>>
 57.  (14.05.2015 18:08:51) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 58. (19.08.2015 17:53:53) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2015 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 59. (19.08.2015 17:52:38) Faaliyet Raporu - 2015 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 60. (19.08.2015 17:46:01) Finansal Rapor - 2015 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>>
 61. 08.05.2015 18:09:02) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2015 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 62. (08.05.2015 18:07:35) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2015 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 63. (08.05.2015 17:58:36) Finansal Rapor - 2015 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar.-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 64. (14.05.2015 18:08:51) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi-2016 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 65. (06.03.2015 17:51:21) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 66. (06.03.2015 17:49:43) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 67. (06.03.2015 17:40:38) Finansal Rapor - 2014 Yılı 4. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar.-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 68. (13.02.2015 17:45:49 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi-2014 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 69.  (07.11.2014 18:00:23) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>> 
 70. (07.11.2014 18:02:33) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 71. (10.11.2014 17:46:57) Finansal Rapor - 2014 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 72. (12.11.2014 17:30:59 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2014 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 73.  (19.08.2014 18:17:26) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 74. (19.08.2014 18:16:38 Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 75. (19.08.2014 18:14:44) Finansal Rapor - 2014 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 76. (13.08.2014 18:01:00) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2014 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 77.  (09.05.2014 17:50:22) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 78. (07.03.2014 18:48:16) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 79. (09.05.2014 17:48:53) Finansal Rapor - 2014 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 80. (14.05.2014 17:54:53) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2014 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 81.   (07.03.2014 19:07:37) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 82. (07.03.2014 18:48:16) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 83. (07.03.2014 17:52:39) Finansal Rapor - 2013 Yılı 4. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 84. (14.02.2014 18:00:31) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2013 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 85.   (07.11.2013 18:04:39) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 86. (08.11.2013 17:43:53) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 87. (07.11.2013 17:43:53) Finansal Rapor - 2013 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 88. (13.11.2013 17:54:27 ) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2013 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 89.   (22.08.2013 19:39:49) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 90. (22.08.2013 19:41:45) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 91. (22.08.2013 19:21:05) Finansal Rapor - 2013 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 92. (14.08.2013 15:54:38) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2013 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 93. (15.05.2013 14:13:57) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 94. (15.05.2013 14:12:26) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 95. (15.05.2013 14:10:44) Finansal Rapor - 2013 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 96. (13.05.2013 17:30:38) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2013 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>