free web templates

(ÖDA) - Özel Durum Açıklamaları ve Diğer Bildirimler
( Son 5 Yıl )

 1. (26.01.2018 - 18:47) Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi - 2018 Yılı Bağımsız Denetim Firması Seçilmesi, Y.K Kararı.    Devamı ... >>>  
 2. (26.01.2018 - 18:49) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı.        Devamı ... >>> 
 3.  (12.02.2018 - 18:14) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Şirketimizin 458 Ada / 2,3,4,5,6,7 nolu parselleri ile ilgili imar uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti alınması hakkında yönetim kurulu kararı.        Devamı ... >>>       
 4.  (21.02.2018 - 18:24) Özel Durum Açıklaması (Genel) -İlişkili Taraf Raporu İlişkili Taraf Raporu.     Devamı ... >>> 
 5.  (21.02.2018 - 10:45) Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim- 2017 Dönemi için ortaklara kâr dağıtımı yapılmaması hususu ve konusu hakkında yönetim kurulu kararı.             Devamı ... >>>   
 6.  (23.02.2018 - 16:31) İzahname (SPK Onayına Sunulan) - Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamemizin Onayı Amacıyla SPK ya Başvuru Yapılmıştır. Devamı ... >>>     EKLER :   EK1     EK2 
 7.  (23.02.2018 - 17:00) Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor - Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım raporu. Devamı ... >>>     EKLER : EK1
 8.  (15.03.2018 17:24:12) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Şirketimize Ait OSB 'den Çıkarılan Parsellerle İlgili İmar Planı Değişikliğinin Onayı İçin Özel İdareye Başvuru Yapıldı . Devamı ... >>>    
 9.  (17.04.2018 14:45:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Sermaye Artırımı İle İlgili Olarak,İzahnamemizin SPK Tarafından Onaylandığı Bilgisi Öğrenilmiştir.   Devamı ... >>> 
 10.  (07.05.2018 11:02:29) İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) - SPK tarafından Onaylanan İzahname ve Ekleri İlişikte Sunulmuştur.    Devamı ... >>>   EKLER : EK1 EK2 EK3 EK4 EK5   EK6    
 11.  (14.05.2018 16:38:35) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri Açıklaması. Devamı ... >>>
 12.   (21.05.2018 12:50:39) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Rüçhan Hakkı Kullanım Süresinin Uzatılması SPK'ya Başvuru Yapılmıştır.   Devamı...>>> 
 13.   (23.05.2018 17:12:59) Özel Durum Açıklaması (Genel) - İmar Değişikliği Başvurumuz İle İlgili Olarak, Özel İdare Tarafından İstenilen Değişikliklerinden Sonra Tekrar Başvuru Yapılması Konusunda Yazı Göndermiştir. Devamı ... >>>    
 14.  (28.05.2018 21:58:13) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim -Ruçhan Hakkı Kullanım Süresinin15 Günden 60 Güne Uzatılması SPK İzahname Onayı. Devamı ... >>> EKLER : EK1 EK2 EK3 EK4
 15.  12 - (09.06.2018 17:28:08) Özel Durum Açıklaması (Genel) - İmar Değişikliği Başvurumuz İle İlgili Olarak, İl Özel İdaresi Tarafından İstenilen Değişiklikler Yapılarak Onay İçin Tekrar Başvuru Yapılmıştır. Devamı ... >>>
 16. 11 - (21.06.2018 17:25:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) - 4 Banka İle Kredi Yapılandırması Gerçekleştirilmiştir.. Devamı ... >>> 
 17.  06.07.2018 17:28:47) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Halı Fabrikasında Toplu Yıllık İzin Kullandırılması ve Üretime Ara Verilmesi Yönetim Kurulu Kararı.. Devamı ... >>> 
 18.  10.07.2018 08:39:02) Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi - Halı Fabrikasında Toplu Yıllık İzin Kullandırılması ve Üretime Ara Verilmesi Yönetim Kurulu Kararı (KAP talebi üzerine form kullanılarak gönderildi. ).. Devamı ... >>>
 19.  19.07.2018 17:05:04) Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu. - Devamı ... >>>   EKLER : EK1 
 20.  20.07.2018 10:07:49) Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.. Devamı ... >>>  
 21.   (01.08.2018 18:02:51) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Sermaye artırım sürecinde tamamlanan birinci pazar satışı işlemi sonunda kalan paylarla ilgili açıklama. . Devamı ... >>>   EKLER :   EK1      EK2     EK3    EK4
 22.  (03.08.2018 09:08:59) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince MKK tarafından yapılan Sermaeynin 120 Milyon TL ye Çıktığına Dair Açıklama. Devamı ... >>> EKLER : EK1  
 23.   (06.08.2018 09:05:15) Şirket Genel Bilgi Formu-Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri. Devamı ... >>>
 24.  (06.08.2018 09:08:54) Şirket Genel Bilgi Formu-Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri.. Devamı ... >>>
 25. (06.08.2018 11:29:14) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Sermaye artırım sürecinde tamamlanan birinci pazar satışı işlemi sonunda kalan paylarla ilgili açıklama. . Devamı ... >>> EKLER : EK1 EK2 EK3 EK4  
 26. (08.08.2018 11:10:56) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Sermaya artırımı sonrasında elde edilen fon Hk.. . Devamı ... >>>   EKLER :   EK1    EK2    EK3    EK4  
 27.  (14.08.2018 11:10:56) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi- 2018 2. Dönem Geçici Vergi Beyani.  Devamı ... >>> EKLER : EK1  
 28.  (17.08.2018 20:11:28) Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi-Halı Fabrikamızda Kurban Bayramı Tatiline Ek Olarak, 3 Eylül 2018 Tarihine Kadar Üretime Araverilmiştir. Bu Süreçte Yıllık İzinlerde Kullandırılacaktır. Devamı ... >>> 
 29.  (14.09.2018 18:37:02) Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama- Mahalli Gazetede çikan haber ile ilgili açıklama... Devamı ... >>>  EKLER : EK1
 30.   (20.09.2018 19:54:37)Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Sermaye Artırımı Sürecinde Tescil İşlemi Hk... Devamı ... >>> EKLER : EK1   EK2  EK3 EK4  
 31.  (26.09.2018 17:38:37)Özel Durum Açıklaması (Genel) - Atıl durumdaki binaların yıkılması ve çıkacak olan hurdaların satılması hk. açıklama  Devamı ... >>>
 32.  (10.10.2018 17:27:21) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Atıl durumdaki binaların yıkılması hakkında açıklama     Devamı ... >>>
 33. (12.10.2018 09:46:53) Özel Durum Açıklaması (Genel) -mar projesi için teknik, stratejik, ekonomik, imar planı ve inşaat işleri ile idari işleyişe yönelik proje yönetim ve müşavirlik hizmeti alıması hakkında yönetim kurulu kararı. Devamı ... >>>
 34. (12.10.2018 15:54:17) Özel Durum Açıklaması (Genel) -İmarla İlgili Sözleşme Hk.  Devamı ... >>>
 35. (24.10.2018 09:20:16) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Atıl Durumdaki Binaların Satış İhalesi Hk. Açıklama Devamı ... >>>
 36. (27.10.2018 13:26:50) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Yıkım ve Hafriyat İhalesinde beklenen fiyatlara ulaşılamadığı ve bundan sonraki süreç hakkında açıklama.. Devamı .>>>
 37.  (07.11.2018 18:59:06) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor. Devamı .>>>  EKLER : EK1 
 38. (22.11.2018 17:30:57) Özel Durum Açıklaması (Genel) Şirketimize ait 458 Ada 2,3,4,5,6,7 no'lu parsellerdeki gayrimenkullerin satılabilmesi için SPK Mevzuatı dâhilinde gerekli işlemlerin yapılması Hk. Yönetim Kurulu Kararı . Devamı .>>>
 39.   (22.11.2018 17:31:22) Özel Durum Açıklaması (Genel)-Hurda satış ihalesinin iptal edilerek, imar durumu ve gayrimenkul satış süreci içerisinde değerlendirilmesi hk. Yönetim Kurulu Kararı. . Devamı .>>>
 40.  

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER