html5 templates

ARŞİV - 2017

ÖZEL DURUM % DİĞER BİLDİRİMLER

 1. (13.11.2017- 18:12:12) Özel Durum Açıklaması (Genel) -OSB den Çıkarılan 445.991 M2 Arazilerle İlgili İşlem Başlatılması..    Devamı ... >>>
 2. (11.10.2017- 15:08:25) Özel Durum Açıklaması (Genel) -OSB den Çıkarılan Parsellerle İlgili Yetki Verilmesi Konusunda Yönetim Kurulu Kararı. Devamı ... >>>
 3. (19.09.2017- 18:06:25 ) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Vekaleten Genel Müdür Ataması. Devamı ... >>>
 4. (25.08.2017- 17:24:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.  Devamı ... >>>
 5. (21.08.2017- 17:31:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Kredi Taksitlen- dirme İşlemi Gerçekleştirildi.. Devamı ... >>>
 6. (07.07.2017- 12:35:00) Şirket Genel Bilgi Formu -Şirket Bilgi Formu Güncelleme ... Devamı ... >>>
 7. (22.06.2017 16:30:21) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Sermaye Artırımının Ardından Tescil İşlemi ve Madde Tadili İçin SPK Başvurusu Yapıldı. . Devamı ... >>>
 8. (09.06.2017 17:25:43) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Yeni Sermaye Rakamı İle İlgili Tescil ve SPK Başvuru İşlemlerinin Başlatılması H.K. Devamı ... >>>
 9. (07.06.2017- 11:24:00) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) -Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi Hk. Bildirim. Devamı ... >>>
 10. (07.06.2017- 09:39:39) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması. . Devamı ... >>>
 11. (29.05.2017- 12:49:00)  Sermaye Artırımı - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu. Devamı ... >>>
 12. (29.05.2017 12:49:44) Sermaye Artırımı -Sermaye Artırımı - Rüçhan Hakkından Kullanılmayan Kısım İle İlgili Açıklama. Devamı ... >>>
 13. (17.05.2017- 17:57:00) Özel Durum Açıklaması (Genel)-Kredi Yapılandırması Yönetim Kurulu Kararı. Devamı ... >>>
 14. (07.06.2017 11:24:56) Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri- Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Borsa Talebi Üzerine Açıklama. Devamı >>>
 15. (07.06.2017 09:39:39) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Rüçhan Hakkından Kalan Payların Borsa 1. Piyasada Satışının Tamamlanması Hk. Bildirim. Devamı ... >>>
 16. (29.05.2017 12:49:59) Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu. Devamı ... >>>
 17. (29.05.2017 12:49:44) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim- Rüçhan Hakkından Kullanılmayan Kısım İle İlgili Açıklama.   Devamı ... >>>
 18. (17.05.2017 17:57:15) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Banka Kredisi Yapılandırma İşlemi Hk.. Devamı ... >>>
 19. (16.05.2017 17:06:26) Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri- Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Borsa TAlebi Üzerine Yaılan Açıklama.. Devamı ... >>>
 20. (08.05.2017 16:38:57) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Birko Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri.. Devamı ... >>>
 21. (08.05.2017 16:38:57) İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)- SPK tarafından Onaylanan İzahname ve Ekleri İlişikte Sunulmuştur. Devamı ... >>>
 22. (24.04.2017 17:20:13) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Olağan Genel Kurula Bağımsız Üye Başvurusu Hakkında Bilgilendirme.. Devamı ... >>>
 23. (24.04.2017 09:06:26) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Sermaye Artırımı İle İlgili Olarak,İzahnamemizin SPK Tarafından Onaylandığı Bilgisi Öğrenilmiştir. Devamı ... >>>
 24. (21.04.2017 17:59:36) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Kredi Taksitlendirmesi Hakkında Açıklama Devamı ... >>>
 25. (31.03.2017 15:12:42) Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri -Birko Hisse Senetlerindeki Olağan Dışı Fiyat Harketi Kapsamında Kamuya Açıklanmamış Bir Bilgi Yoktur.    Devamı ... >>>
 26. (22.03.2017 17:27:37) İlişkili Taraf İşlemleri -İlişkili Taraf Raporu . Devamı ... >>>
 27. (21.03.2017 18:33:30)Özel Durum Açıklaması (Genel) - OSB dışına çıkarılan parsellerle ilgili yapılması gereken işlemlerin başlatılması H.k Yönetim Kararı Devamı ... >>>
 28. (21.03.2017 12:47:16) Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapo - Bedelli Sermaye Artırımından elde Edilecek Fonun Kullanımı Hk.  Devamı ... >>>
 29. (21.03.2017  09:55:23) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Parsellerin OSB'den Çıkarılması Hakkında Bakanlık Tarafından Gönderilen Açıklama..                Devamı ... >>>
 30. (13.03.2017 17:14:38) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Kredi Yapılandırması ve Yeni İlave Kredi Kullanımı Hakkında Açıklama.... Devamı ... >>>
 31. (09.03.2017 15:29:38) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Vergi Dairesinin Tapu Üzerine Koyduğu Şerh.. Devamı ... >>>
 32. (23.02.2017 17:13:29) Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi - Bağımsız Denetim Firması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı               Devamı ... >>>
 33. (22.02.2017 17:10:46) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı Devamı ... >>>
 34. (15.02.2017 13:10:48) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Şirketimize Ait Parsellerin OSB Sınırları Dışına Çıkarılması Süreci İle İlgili Bilgi. Devamı ... >>>
 35. (03.02.2017 18:09:38) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Konusunda Yönetim Kurulu Kararı.. Devamı ... >>>
 36.  (02.02.2017 13:12:15) Maddi Duran Varlık Satımı - Penye ve Open End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat Satışı Gerçekleştirilmiştir.  Devamı ... >>>
 37.  (31.01.2017 10:23:53) Maddi Duran Varlık Satımı - Penye ve Open End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat Satışı Gerçekleştirilmiştir. Devamı ... >>>
 38. (27.01.2017 14:01:07) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Penye ve Open End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat Satışı Konusunda Yeni Yönetim Kurulu Kararı. Devamı ... >>>
 39. (20.01.2017 17:41:31)  Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler - Öz İplik-İş Sendikası Tarafından Şirketimiz Aleyhine Dava Açılması. Devamı ... >>>
 40. (17.01.2017 18:10:26) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Penye, Open-End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat İhalesi Hakkında Açıklama. Devamı >>>
 41.  (17.01.2017 11:51:54) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim -   Birko Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Yapıldı.   Devamı >>>
 42. (09.01.2017 16:23:16) Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim- Ayrılma Hakkı İle İlgili Açıklama. Devamı >>>
 43.  (04.01.2017 11:01:16) Özel Durum Açıklaması (Genel) - (BRKO) Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin Ayrılma Hakkı Kullanımına, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Aracılık Etmemesi Hk.. Devamı >>>
 44. (03.01.2017 18:42:41) Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim -  Ayrılma Hakkı İle İlgili Aracı Kurum Değişikliği Hk.  .. Devamı >>>
 45. (02.01.2017 17:13:57) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.?nin Ayrılma Hakkı Kullanımına Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Aracılık Etmemesi Hkn.. Devamı >>>
 46. (02.01.2017 15:46:33) Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim -   24 Aralık 2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Ayrılma Hakkı Başvurusu Yapanlarla İlgili Açıklama.  Devamı >>>

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER