free web builder

ARŞİV - 2016

ÖZEL DURUM & DİĞER BİLDİRİMLER

 1. (26.12.2016 18:16:242) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Penye ve Open-End Fabrika Makine ve Teçhizatlarının Satışı Hk...    Devamı ... >>>
 2. (26.12.2016 16:41:22) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Parsellerle İlgili Bilgi. Devamı ... >>>
 3. (21.12.2016 19:25:08) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Şirketimiz Parsellerinin OSB Sınırları Dışarısına Çıkarılması Konusunda Yeni Gelişme Hk.. Devamı ... >>>
 4. (19.12.2016 14:55:46) Değerleme Raporu-Penye ve Open-Edn Fabrikarının Değerleme Sonuç Bilgileri.               Devamı ... >>>
 5. (05.12.2016 12:39:21) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Sendika Görüşmelerinde Yuksek Hakem Kurulu Kararını Verdi... Devamı ... >>>
 6. (02.12.2016 09:28:06) Özel Durum Açıklaması (Genel)  -BIST İstanbul tarafından şirketimizden istenen bilgiler Hk. ... Devamı ... >>>
 7. (30.11.2016 18:34:32) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Yönetim Kurulu Kararı 4857 İş Kanmunu 29. Madde Kapsamında Toplu İşçi Çıkarılması . Devamı ... >>>
 8. (28.11.2016 18:28:09) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Önemli Nitelikteki İşlemlerden Vazgeçilme Şartı.          Devamı ... >>>
 9. (25.11.2016 18:14:05) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) -Şirketimiz faaliyetlerinin iş hacmi, finansman maliyetleri, karlılık ve İşletme hayatının sürekliliği kapsamında değerlendirilmesi Yönetim Kurulu Kararı.. Devamı ... >>>
 10. (23.11.2016 11:02:44) Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi - Penye Fabrikasında Geçici Olarak Üretime Ara Verilmesi. . Devamı ... >>>
 11. (22.11.2016 18:46:34) Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim- Genel Müdürün İşten Ayrılmasının Ardından, Şirketimizde Danışman Olarak Görevlendirilmesi Konusunda Yönetim Kurulu Kararı.. Devamı ... >>>
 12. (22.11.2016 11:15:11) Sermaye Artırımı -Sermaye Artırımı - Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 250.000.000.-TL'sına Yükseltilmesi ve SPK Mevzuatına Uyum Amacıyla Esas Sözleşme Değişiklikleri Hk..           Devamı ... >>>
 13. (21.11.2016 09:31:54) Esas Sözleşme Tadili-Esas Sözleşme Değişikiliği İle İlgili Olarak SPK İzni Alınmış Olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İnceleme ve Onayına Sunulmuştur. Devamı ... >>>
 14. 14.10.2016 22:02:53)Özel Durum Açıklaması (Genel) - Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 250.000.000.-TL'sına Yükseltilmesi ve SPK Mevzuatına Uyum Amacıyla Esas Sözleşme Değişiklikleri Hk.. Devamı >>>
 15. (29.09.2016 18:03:51) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Yatırımcı Bilgilendirme Toplantısı (Düzeltme ). Devamı ... >>>
 16. (04.08.2016 18:12:14) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Şirketimizin bazı parsellerinin OSB'den çıkartılması konusundaki, OSB'den İstediğimiz bilgi talebimize gelen cevap h.k. Devamı ... >>>
 17. 27.06.2016 17:41:41) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Şirketimizin Parsellerinin OSB Dışarısına Çıkarılması İle ilgili Son Gelişmeler....   Devamı ... >>>
 18. (22.06.2016 17:59:15) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Birko-T.İ.S Görüşmeleri Kapsamında IŞKUR Tarafından Yapılan Grev Oylamasında 218 Oy Greve HAYIR, 17 Oy Greve EVET Olarak Gerçekleşmiştir. Devamı ... >>>
 19. (17.06.2016 18:24:11) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Parsellerimizin OSB den Çıkartılması İle İlgili Süreç Hakkında Talep Ettiğimiz Bilgiye Gelen Cevap Hakkında Bilgilendirme.. Devamı ... >>>
 20. (16.06.2016 18:29:39) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Şirkete Genel Müdür Atanması             Devamı ... >>>
 21. (16.06.2016 18:27:18) Özel Durum Açıklaması (Genel) - T.İ.Ş Sözleşmesi Son Durum Bilgilendirme.. Devamı ... >>>
 22. (09.06.2016 15:57:04) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim- Olağan Genel Kurul Kararları Tescili. Devamı..>>>
 23. (05.06.2016 19:03:21) Özel Durum Açıklaması (Genel)- : Şirketimiz arsalarının OSB sınırlarından çıkarılması konusunda OSB Genel Kurulu, OSB Yönetimine Yetki Verdi.. Devamı ... >>>
 24. (05.06.2016 17:06:13) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Genel Kurulumuz Yapıldı    Devamı ... >>>
 25. (20.05.2016 20:22:45) Özel Durum Açıklaması (Genel) -T.İ.S Görüşmeleri Son Durumu ile ilgili bilgilendirme.. Devamı ... >>>
 26. (18.05.2016 14:10:20) Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri - Olağan dışı fiyat ve miktar hareketi hk açıklama.  Devamı ... >>>
 27. (16.05.2016 18:24:28)   Özel Durum Açıklaması (Genel) -  Eski Çalışanlarımızdan, Ziya Aytaç aleyhine açmış olduğumuz Maddi ve Manevi Tazminat konulu davamız.. Devamı ... >>>
 28. (28.04.2016 18:28:56) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Toplu İş Sözlesmesi Konusunda Bilgilendirme. Devamı >>>
 29.  (29.03.2016 18:29:10) İlişkili Taraf İşlemleri -  İlişkili Taraf Raporu   Devamı >>>
 30. (24.03.2016 18:26:53) Özel Durum Açıklaması (Genel)- Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım Konusunda İlgili Kurumlara Yaptığımız Başvuru İle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Kararı.. Devamı >>>
 31.  (23.03.2016 17:59:27) Özel Durum Açıklaması (Genel) - T.İ.S Görüşmeleri ile ilgili bilgilendirme..  Devamı >>>
 32. (23.03.2016 17:45:311)Özel Durum Açıklaması (Genel) -  2015 Yılı Kar Dağıtımı İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı .. Devamı >>>
 33. (29.02.2016 18:14:30) Özel Durum Açıklaması (Genel)-  Karde Fabrikasında Üretime Son Verilmesi ve 4857 Sayılı İş Kanununun 29. Maddesi Çerçevesinde Toplu İşçi Çıkarılması Konusunda Yönetim Kurulu Kararı.. Devamı >>>
 34. (29.02.2016 18:13:35) Özel Durum Açıklaması (Genel) -  T.I.S İlk Görüşme Yapılması.  Devamı >>>
 35.  (25.02.2016 18:29:15) Özel Durum Açıklaması (Genel) -  Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi ve İlk Genel Kurulda Onaya Sunulması Hk. Yönetim Kurulu Kurul Kararı  Devamı >>>
 36.  (11.02.2016 17:58:59) Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler -  Çalışanlarımızdan Besim Yurdakul Tazminat Davası.     Devamı >>>
 37.  (11.02.2016 17:57:51) Özel Durum Açıklaması (Genel) - 24.11.2015 Tarihinde Kamuya Açıklanan Karde Fabrikasında Yapılacak Olan Değişiklikle İlgili Olarak Personel Sayısınında Realize Edilmesi Konusu Hk.  Devamı >>>
 38. (10.02.2016 09:25:50) Özel Durum Açıklaması (Genel) - İstanbul Masko Dükkan Satışından Kalan Ödeme Şirketimize Yapılmıştır..                Devamı >>>
 39.  (05.02.2016 08:48:44) Özel Durum Açıklaması (Genel) - GES Projesi İle İlgili OSB Başvurusu Yapıldı.. Devamı >>>
 40.  (29.01.2016 19:31:54) Özel Durum Açıklaması (Genel) -  Karde işletmesinde yeni geliştirilen pamuk-polyester karışım ipliğinin piyasa değerlendirmelerinin yapılması için 15 gün süre ile üretime ara verilmesi konusunda yönetim kurulu kararı. Devamı >>>
 41.  (27.01.2016 17:58:43) Özel Durum Açıklaması (Genel) -  1 mW GES Santrali Kurulumu İçin Niğde OSB'ye Başvuru Yapılması İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı... Devamı >>>
 42.  (27.01.2016 17:55:19) Özel Durum Açıklaması (Genel) - 2013/596 Esas Sayılı Şirketmiz Aleyhine Açılan Davadan Davacı Fuat Tuğrul'un Ferag Etmesi ve Davanın Sonuçlanması.. Devamı >>>
 43. (27.01.2016 16:16:53) Özel Durum Açıklaması (Genel) - İstanbul Maskodaki Dükkan Satışı İle İlgili Gelişmeler Konusunda Bilgilendirme. Devamı >>>
 44. (08.01.2016 17:41:41) Maddi Duran Varlık Satımı - İstanbul MASKO'da Bulunan 3 Katlı Dükkanların Satışı Gerçekleşmiştir.. Devamı >>>
 45. (07.01.2016 18:02:59) Şirket Genel Bilgi Formu - Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Lisanslı Yönetici Atanması-SGBF Form Güncelleme.                 Devamı >>>
 46. (04.01.2016 09:30:54) Şirket Genel Bilgi Formu -  6 Adet Toplam 455.991 M2 Olan Parselerimizin OSB Sınırları Dışına Çıkarılması Talebimize Niğde OSB nin Olumlu Görüşü ve Bakanlığa Sunulması Hk.. Devamı >>>

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER